แม่-ครู.คอม สื่อการสอน พัฒนาการ
สำหรับคุณและคุณแม่ทุกท่าน

รวมกิจกรรมสำหรับ นักเรียนอนุบาล ๓

0

รวมกิจกรรมสำหรับ นักเรียนอนุบาล ๓
เป็นการฝึกทักษะด้วยการทำกิจกรรมใบงาน ที่ทางทีมงานได้จัดทำขึ้นมา ด้วยกัน ๒๐ กิจกราม หรือหน่วยการเรียนรู้

1ใบงานหน่วย ปฐมนิเทศ
2ใบงานหน่วย โรงเรียนของเรา
3ใบงานหน่วย ตัวเรา
4ใบงานหน่วย หนูทำได้
5ใบงานหน่วย ครอบครัวมีสุข
6ใบงานหน่วย อาหารดีมีประโยชน์
7ใบงานหน่วย ฤดูฝน
8ใบงานหน่วย ข้าว
9ใบงานหน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน
10ใบงานหน่วย กลางวัน กลางคืน

ความคิดเห็น
Loading...
%d bloggers like this: