แม่-ครู.คอม สื่อการสอน พัฒนาการ
สำหรับคุณและคุณแม่ทุกท่าน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครครู 2 อัตรา

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครครู 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประเภทบุคลากรสายวิชาการ

1. ครูผู้ช่วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ประสานงานโครงการสองภาษา) จำนวน 1 อัตรา
*อัตราเงินดือน
-ปริญญาตรี 5 ปี 15,800 บาท
-ปริญญาตรี 4 ปี 15,050 บาท

2. ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
*อัตราเงินดือน 12,000 บาท

กำหนดการดำเนินการคัดเลือก
– รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562
– สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 8 ตุลาคม 2562
– ดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 17 ตุลาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 18 ตุลาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 095 616 9702 ในวันและเวลาราชการ (คุณครูอุ่นเรือน อุ่นอ่อน)

ระกาศรับสมัคร

ความคิดเห็น
Loading...
%d bloggers like this: